دکتر
add

رادیولوژی و سونوگرافی کیمیا

رادیولوژی و سونوگرافی پیشرفته

اطلاعات تماستلفن
041-35579310
041-35579311
آدرس
تبریز چهارراه باغشمال- خیابان باغشمال- ساختمان هلیا- طبقه1(رادیولوژی و سونوگرافی کیمیا)