دکتر
add

دکتر آرش ابوالحسنی

متخصص پزشک هسته ای

اطلاعات تماس



تلفن
041-35571611
041-35571612
آدرس
تبریز 17شهریور جدید- روبروی برج آذربایجان- گاما اسکن آذربایجان