دکتر
add

آزمایشگاه دی

آزمایشگاه طبی

اطلاعات تماستلفن
041-35566173

آدرس
تبریز خ 17 شهریور جدید- ساختمان زکریای رازی شماره 18- آزمایشگاه دی