دکتر
add

آزمایشگاه آفتاب

آزمایشگاه تشخیص پزشکی

اطلاعات تماستلفن
041-33311999

آدرس
تبریز ولیعصر- تقاطع شهریار و پروین اعتصامی- ساختمان پزشکان- آزمایشگاه آفتاب