دکتر
add

سمیرا سید حبیبی

فیزیوتراپیست

کارشناسی ارشد

اطلاعات تماستلفن
041-33311492

آدرس
تبریز- سربالایی ولیعصر- روبروی خیابان نظامی- ساختمان صدر- طبقه8 فیزیوتراپی نشاط