دکتر
add

دکتر فریبا فرج زاده اهری

فیزیوتراپیست

فیزیوتراپی و بیوفیدبک تراپی بهبود(فیزیوتراپی روتین و مرکز تخصصی فیزیوتراپی کف لگن) مجهز به بیوفیدبک

اطلاعات تماستلفن
041-33324581

آدرس
تبریز- ولیعصر- خیابان تختی شرقی- نبش خیابان استاندارد- کلینیک فیزیوتراپی بهبود