دکتر
add

دکتر محمدرضا هوشمند

جراح و دندانپزشک

اطلاعات تماستلفن
041-32803179

آدرس
تبریز، خیابان فلسطین، جنب درمانگاه دکتر قریب