دکتر
add

مرکز تصویربرداری ماوراء

رادیولوژی- سونوگرافی-ماموگرافی

اطلاعات تماستلفن
041-35541321

آدرس
تبریز خ ارتش جنوبی- چهارراه باغشمال- روبروی بیمارستان الزهرا- ساختمان پزشکان اطباء، طبقه هم کف