دکتر
add

مرکز تصویربرداری نوید

رادیولوژی و سونوگرافی

اطلاعات تماستلفن
041-33314026

آدرس
تبریز ولیعصر- مابین چهارراه شریعتی و فلکه بازار- برج آرین طبقه4 ، رادیولوژی و سونوگرافی نوید