دکتر
add

مرکز تصویربرداری پاستور

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی- سیاه سفید

سونوگرافی کالر داپلر- بیوپسی تحت گاید سونوگرافی

اطلاعات تماستلفن
041-35404305
041-35404306
آدرس
تبریز خ پاستور جدید- مابین ارتش و حاج جبارنائب- تصویربرداری پاستور