دکتر
add

دکتر میترا شاینده

پزشک عمومی

اطلاعات تماستلفن
041-33373633
041-33373634
آدرس
تبریز، خیابان آزادی، روبروی پمپ بنزین مارالان، ساختمان آتیه