دکتر
add

نادیا اتحادنژاد

تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس

اطلاعات تماس



تلفن
041-33320190
041-33332929
آدرس
تبریز ولیعصر، تقاطع خیابان شهریار و رازی- ساختمان هزاره، طبقه 3