دکتر
add

ناصر شادی

شنوایی سنجی و تجویز سمعک

آزمایش شنوائی نوزادان- سمعک نامرئی- هوشمند- دیجیتال

اطلاعات تماستلفن
041-33251401

آدرس
تبریز خ آزادی- سه راهی گلگشت- ساختمان آزادی- طبقه6