دکتر
add

هومن ثابت

فیزیوتراپیست

اطلاعات تماستلفن
041-35431792

آدرس
تبریز خیابان پاستور جدید- مابین ارتش و حاج جبار نائب- فیزیوتراپی نوین